Training in Mindfulness

De training mindfulness is bedoeld voor mensen die bewuster willen leven, minder in hun hoofd willen zitten of willen leren mediteren. Voor wie wil leren genieten van de kleine dingen in het leven. Of voor wie last heeft van stress, spanning, onrust, burn-out, vermoeidheid, slaapproblemen, angst of depressieve klachten.
Ook mensen met lichamelijke klachten zoals chronische pijn, hartklachten of hoge bloeddruk hebben er baat bij. Of voor mensen die houvast zoeken in moeilijke tijden zoals het hebben van kanker.

In 8 bijeenkomsten, 2,5 uur per week, veel practische aandachtsoefeningen en meditatie leren gebruiken in het eigen leven. Hierbij is het van belang een half uur per dag thuis tussen de trainingsdagen te oefenen om het voldoende onder de knie te krijgen.

Data:
Klik HIER voor de datum / tijd en locatie van de training.

Deelnamekosten:
€300 inclusief begeleidend boekje en oefen cd’s.

Mindfulness (met volle aandacht)
Mindfulness betekent je aandacht doelbewust richten op je ervaring van dit moment, zonder er over te oordelen. Het gaat over een manier van “zijn” waarbij je open en bewust in het leven staat, in plaats van alsmaar te willen “doen” waardoor veel problemen juist blijven voortbestaan. Als "doen" niet meer helpt. In de praktijk blijkt dit niet gemakkelijk. We zijn vaak met ons lichaam op de ene plaats en met ons hoofd op de andere. Het unieke van elke ervaring gaat hierdoor aan ons voorbij.

Stress, pijn, depressie en angst
Mindfulness leert ons op een bewuster manier met stress of pijn om te gaan. Je leert te kijken naar negatieve ervaringen, precies zoals ze zijn en niet meer. Je oefent om je aandacht meer in de realiteit van het moment te brengen, waardoor je makkelijker negatieve gedachten kunt loslaten. Hierdoor wordt ook de strijd los gelaten en wordt een verlichting ervaren in de klachten en verminderen het probleem. de ervaren stress en pijn. Het doel is dan ook om de met stress, angst, somberheid en pijn gepaard gaande lasten en klachten te verminderen door jezelf te accepteren in het hier en nu. "Pijn hoort bij mijn leven zoals ik nu ben" in plaats van "Ik kan niet leven met pijn en er moet, moet iets aan gedaan worden."

Vriendelijkheid
Vriendelijk en mild omgaan met onszelf is vaak niet vanzelfsprekend. We kunnen erg streng zijn voor onszelf en anderen. Door mindfulness leren we onszelf en de wereld op een vriendelijke manier tegemoet te treden.