EMDR

EMDR is een therapiemethode die goed werkt voor mensen die last hebben van nare en traumatische herinneringen.

Nare ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Het kan echter ook gaan om een periode in je leven waaraan je nare herinneringen hebt. Mensen kunnen daardoor bijvoorbeeld bang of onzeker zijn geworden in bepaalde situaties. Soms gaat het zelfs om herbelevingen, nachtmerries en vermijdingsreacties.
EMDR is bedoeld voor mensen met klachten die zijn ontstaan als gevolg van een akelige, nare gebeurtenis of periode en waarbij het denken hieraan nog steeds een emotionele reactie oproept en die nog invloed heeft op je leven van nu.

EMDR is kortdurend. Er zijn soms slechts een paar bijeenkomsten nodig. Als het gaat om een eenmalige nare gebeurtenis, dan kunnen enkele sessies voldoende zijn.

Hoe gaat EMDR in z'n werk?
Je gaat aan die nare herinnering terug denken en de daar bij horende beelden, gedachten en gevoelens benoemen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Maar nu gebeurt dit in combinatie met links en rechts gaande bewegingen voor je ogen of door geluidjes links en rechts. Dit gebeurt een aantal keren en elke keer duurt ongeveer een halve minuut. Er wordt dan gevraagd wat er in je naar boven komt.
Dit kan en mag van alles zijn. Gedachten, gevoelens, beelden enzovoorts, alles is goed. Er wordt gevraagd je daarop te concentreren.

Wat zijn de te verwachten effecten?
De oogbewegingen leiden er toe dat de herinnering zijn emotionele lading verliest. Vaak veranderen de herinneringsbeelden spontaan en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat juist de meer positieve kanten van dezelfde situatie naar voren komen die je vroeger niet zag. Er kunnen spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten zorgen er voor dat je de nare ervaring verwerkt en deze een betere plek krijgt in je leven zodat je er geen last meer van hebt.

Na afloop van een EMDR therapie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk goed. Toch kan je dit in sommige gevallen het idee geven even de weg kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Het is dan geruststellend om te weten dat dit meestal niet langer dan drie dagen duurt. Daarna ontstaat er een nieuw evenwicht. Het is slim dan een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in een volgend gesprek eventueel aan de orde komen.

Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?
Door EMDR wordt de natuurlijke manier om nare gebeurtenissen te verwerken, geactiveerd.